pozyczki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

I Regulamin wypożyczalni

1. Prawa i warunki korzystania

a) z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie;

b) wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku;

c) każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni oraz zapamiętać dni jej otwarcia;

d) korzystanie w wypożyczalni jest bezpłatne;

e) w wypożyczalni należy zachowywać się cicho;

f) czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek;

g) z końcem maja każdego roku szkolnego książki z wypożyczalni powinny być zwrócone;

h) w przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

  1. Wypożyczanie książek

a) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;

b) jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni;

  1. jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu;

d)prośbę czytelnika o zarezerwowanie potrzebnej mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień;

e) o ile czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi;

f) uczeń, w domu którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.

  1. Poszanowanie książek

a) czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, o ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę, wskazaną przez bibliotekarza;

b) książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony