pozyczki

Celem społeczności Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych..

Wszelkie działania służą kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka.
 
Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych jest szansą daną uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stworzeniem możliwości zagospodarowania wolnego czasu.
 
Szkoła mieści się w budynku mającym niespełna 20 lat. Placówka posiada 6 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownię komputerową, 2 sale wyposażone są w tablice interaktywne. W szkole znajduje się sala gimnastyczna, plac zabaw dla najmłodszych oraz 2 boiska. Od września 2017r. na terenie placówki ma obowiązywać dziennik elektroniczny. Integralną częścią szkoły jest świetlica, będąca ośrodkiem zajęć pozalekcyjnych i organizatorem czasu wolnego uczniów do niej uczęszczających. Ponadto mieści się tu gabinet pedagoga, logopedy, obszerny hol i zaplecze gospodarcze.

W naszej szkole zapewniamy:

- wykwalifikowaną i miłą kadrę pedagogiczną;

- naukę języka angielskiego od pierwszej klasy;

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;

- naukę w estetycznych salach;

- pracownię komputerową z dostępem do Internetu;

- salę zabaw dla najmłodszych;

- bibliotekę;

- świetlicę czynną w godz.: 700 - 1700;

- salę Doswiadczania Świata;

- salę zabaw;

- szafki dla uczniów;

- każdy uczeń i rodzic może liczyć na pomoc psychologa i pedagoga;

- stołówkę z pyszną domową kuchnią;

- bezpieczeństwo;

- mile spędzony czas,

- wysoki poziom nauczania.

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony