pozyczki

Podajemy terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

do   przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest gmina Czernichów.

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym              o przyjęcie do:

  • przedszkola
  • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

28.03-14.04.2017

28.03-14.04.2017

 

 

 

 

 

15-19.05.2017

15-19.05.2017

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

24.04.2017

 

25.05.2017

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęciawyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

Do 02.05.2017

 

Do 30.05.2017

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 08.05.2017 31.05.2017
L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Klasa I

Terminy  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkołypodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3 -14.04.2017

 

4 -12.05.2017

2.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.04.2017 15.05.2017

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

 

Do 27.04.2017

 

Do 19.05.2017

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjnądo publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

28.04.2017

 

22.05.2017

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony