pozyczki

201804 Rekrutacja

Uprzejmie prosimy Rodziców / Opiekunów prawnych dzieci nowo przyjętych do

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi

o podpisanie

OŚWIADCZENIA POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

do dnia

24.04.2018

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony