pozyczki

StypendiumGminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie ogłasza, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Czernichowie w okresie od 3 do 17 września 2018 r. /słuchacze kolegiów – do 15 października 2018 r./

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów osiągniętych w rodzinie za miesiąc - sierpień 2018 r. /słuchacze kolegiów – za miesiąc - wrzesień 2018 r./ oraz informację dyrektora szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Druki wniosków są dostępne w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czernichów, w Gminnym Zespole Obsługi Szkół, na stronie internetowej gminy oraz we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę.

Wniosek do pobrania

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony