pozyczki

recyclingearthKażdego dnia człowiek wytwarza duże ilości odpadów. Zalicza się do nich produkty nadające się do ponownego przetworzenia /surowce wtórne/ oraz resztki niemające dalszego zastosowania. Odpady, które nie nadają się do powtórnego użytku , są spalane lub składowane na wysypisku. Z czasem ulegają tam rozkładowi. Pozostałe poddaje się recyklingowi, czyli przetwarza się w celu ponownego wykorzystania. Z opadów organicznych otrzymuje się nawozy, natomiast surowce wtórne stosowane są do wyrobu nowych produktów. Przykładowo zużyte metalowe przedmioty, czyli złom po przetopieniu stają się materiałem gotowym do ponownego użycia. Natomiast makulatura wykorzystywana jest między innymi do produkcji papieru gazetowego bądź pakowego.
Aby można było wykorzystać odpady jako surowce wtórne, trzeba je wcześniej odpowiednio posegregować. W ten sposób znacznie ogranicza się ilość śmieci składowanych na wysypiskach przyczyniających się do większego zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dodatkową korzyścią z segregowania odpadów jest oszczędność energii i  surowców potrzebnych do wyprodukowania, nowych artykułów.


Segregowanie śmieci
Dzięki selektywnej zbiórce odpadów surowce wtórne, takie jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, i metale, mogą być powtórnie wykorzystane. Odpady określonego rodzaju należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników.
Papier:  gazety, książki zeszyty, papierowe torby i worki czysty i suchy papier i  kartony.
Szkło : szklane butelki, słoiki ,szklane opakowania po kosmetykach
Opady zmieszane: resztki jedzenia, brudny papier, odpady higieniczne
Plastik, Metale: plastikowe butelki,  kartony i puszki po napojach, tacki i kubki po żywności
Przyczyną skażenia środowiska jest między innymi wyrzucanie odpadów w lasach, do rzek i w innych nieprzeznaczonych do tego miejscach. Powstające w ten sposób składowiska śmieci stają się powodem zanieczyszczenia nie tylko danego terenu, lecz także wód gruntowych.
Aby uświadomić obywatelom szkodliwość takich działań , wiosną każdego roku obchodzi się Dzień Ziemi.
We wrześniu organizowana jest także akcja „Sprzątanie świata”. Jej uczestnicy zbierają śmieci w lasach i na terenach zielonych.
Tegoroczne hasło akcji brzmi:  2 razy więcej, 2 razy czyściej.
Następnie uczniowie klas młodszych segregowali śmieci do odpowiednich worków, po czym wszystkie klasy udały się na sprzątanie wg wyznaczonych rejonów.

Organizatorami akcji byli nauczyciele : Grzegorz Baranowski, Jerzy Baranowski       
Nad całą akcją sprawowała nadzór p. dyrektor  Ewelina Tomska            

zspzoi - kontakt

Zespól Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

zspzoi - portale spolecznosciowe

Początek strony